Pravite plan prodaje?

Trebate li prave, zvanične i vjerodostojne podatke o stanju privrede u BiH, ali i u regionu?

1

2

3

Postanite pretplatnik 
i preuzmite poklon!

Poslovne informacije i analize 
Rang liste najuspješnijih kompanija i analize ključnih industrija sa presjekom top kompanija.
Profili kompanija i intervjui
Godišnje predstavljanje najuspješnijih privrednika i presjek njihovog godišnjeg poslovanja.
Tri projekta: ''100 najvećih'', ''Pouzdanost'' i ''Brzorastuće kompanije''
Projektima obuhvaćeno 6.000 kompanija u BiH i preko 500 kompanija u regiji.

1

GODIŠNJA PRETPLATA ZA TRI IZDANJA IZNOSI 
300,00 KM + PDV

  • Presjek bh. privrede sa preko 1000 rangiranih najuspješnijih domaćih kompanija u kategorijama mala, srednja velika preduzeća po dobiti, prihodu, izvozu i investicijama 

  • Tabele sa pregledom Top 250 kompanija iz regiona; 

  • Analizu 15 ključnih industrijskih grana sa Top 20 kompanija.

Poklon publikacija prikazuje: 

Poslovne Novine d.o.o. Sarajevo, Fetaha Bećirbegovića 1b, 71000 Sarajevo, Telefon: +387 33 568 810, email: [email protected],website: www.poslovnenovine.ba